Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z Wydawnictwem Znak – 19 lipca 2018r – 19 sierpnia 2018r.

Regulamin konkursu z Wydawnictwem Znak – 19 lipca 2018r – 19 sierpnia 2018r.

przez admin

1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma Great Minds Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Sp. j.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  19.07.2018r. do 19.08.2017r.

W
konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż
do końca dnia 19.08.2018 r. udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe
wysyłając ją na adres konkursy@alejakobiet.pl


2.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

5.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.


6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3

1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 7 laureatów
konkursu, którym zostaną przyznane 7 nagród wymienionych na
stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby nr 25, 80, 160, 220, 280, 320 oraz 390
pod warunkiem udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe
oraz wykonania zadania konkursowego nr 1. W przypadku podania
niepoprawnej odpowiedzi nagroda automatycznie jest przyznana kolejnej
osobie, która udzieliła poprawnej odpowiedzi.


2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 20 sierpnia 2018r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.


4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej