Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką Nessi – 08 maja 2014r – 27 maja 2014r

Regulamin konkursu z marką Nessi – 08 maja 2014r – 27 maja 2014r

przez admin
§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl
2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy
3. Fundatorem nagród jest firma Nessi S.C.
 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  08.05.2014r. do 27.05.2014r.
W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż do końca dnia 27.05.2014 r. zarejestrują się na stronie portalu i udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
W konkursie biorą udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż do końca dnia 27.05.2014 r. udzielą odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez formularz zamieszczony na stronie konkursowej.
W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż do końca dnia 27.05.2014 polubią profil marki Nessi na portalu Facebook. Profil jest dostępny pod adresem
https://www.facebook.com/pages/Nessi/826006157427236 
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu www.alejakobiet.pl
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
4. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.
§ 3
1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Redakcja www.alejakobiet.pl wyłoni 3 laureatów konkursu, którym zostaną przyznane 3  nagrody wymienione na stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby, które udzielą poprawnych oraz najpełniejszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku identycznych odpowiedzi o przyznaniu nagród decyduje kolejność nadesłania odpowiedzi.
2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 28 maja 2014r.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od dnia zakończenia konkursu
4. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu prawa do nagrody, zwycięzcy Konkursu wybierają nagrodę spośród modeli obuwia znajdującego w  wirtualnym showroomie na www.nessi.com.pl 
5.  Po dokonaniu wyboru, jednak nie później niż do 31 maja 2014 roku laureaci konkursu są zobowiązani  przesłać na adres  pr@nessi.com.pl  dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody: imię i  nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, nazwy wybranego obuwia oraz ich rozmiar oraz voucher zakupowy w formie pliku otrzymany od portalu alejakobiet.pl
6. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.
§ 4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.
.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej