Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką Esotiq – 26 lutego 2014r – 16 marca 2014r.

Regulamin konkursu z marką Esotiq – 26 lutego 2014r – 16 marca 2014r.

przez admin

. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma Esotiq & Henderson S.A.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  26.02.2014r. do 16.03.2014r.

W
konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż
do końca dnia 16.03.2014 r.  udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe
poprzez formularz zamieszczony na stronie konkursowej.


2.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

5.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.


6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3

1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi Redakcja www.alejakobiet.pl wyłoni 3 laureatów konkursu, którym zostaną przyznane nagrody wymienione na
stronie konkursowej. 
 Nagrodzone zostaną osoby nr  80,  220 oraz 
500 pod warunkiem udzielenia prawidłowej odpowiedzi na
pytanie konkursowe. W przypadku podania niepoprawnej odpowiedzi nagroda
automatycznie jest przyznana kolejnej osobie, która udzieliła poprawnej
odpowiedzi.
2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 17 marca 2014r.

3. Vouchery uprawniające do odbioru nagród zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 3 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Portal alejakobiet.pl wysyła
nagrody tylko na terenie Polski.
Nagrody należy odebrać do końca marca 2014 roku w dowolnym salonie Esotiq. Lista salonów jest dostępna na http://www.esotiq.com/pl/salony

4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej