Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką L’biotica – 16 czerwca 2016 – 17 lipca 2016r.

Regulamin konkursu z marką L’biotica – 16 czerwca 2016 – 17 lipca 2016r.

przez admin
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma L’biotica sp. z o.o.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  16.06.2016r. do 17.07.2016r.

W
konkursie biorą udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż do
końca dnia 17.07.2016 r. udzielą odpowiedzi na pytania konkursowe
poprzez formularz zamieszczony na stronie konkursowej.

2.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

5.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.


6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi Redakcja www.alejakobiet.pl wyłoni 10
laureatów konkursu, którym zostanie przyznanych 10 zestawów nagród
wymienionych na stronie konkursowej.  Nagrodzone
zostaną osoby nr 30, 90, ,150, 210, 280  pod
warunkiem udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. W
przypadku podania niepoprawnej odpowiedzi nagroda automatycznie jest
przyznana kolejnej osobie, która udzieliła poprawnej odpowiedzi.

2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 17 lipca 2016r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.


4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej