Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką HELIO – 14 kwietnia 2015r – 15 maja 2015r

Regulamin konkursu z marką HELIO – 14 kwietnia 2015r – 15 maja 2015r

przez admin
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma HELIO S.A.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  14.04.2015r. do 15.05.2015r.

W
konkursie biorą udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż do
końca dnia 15.05.2015 r. udzielą odpowiedzi na pytania konkursowe
poprzez formularz zamieszczony na stronie konkursowej.

2.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

4.  Niezależnie od ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej
Organizatora, Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w
ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Za termin ogłoszenia wyników
przyjmuje się jednoznacznie termin wskazany w §3 ust. 2.


5.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 14 dni od dnia, w którym została wysłana informacja o wygranej,, nagroda przepada.


6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi Redakcja www.alejakobiet.pl wyłoni 5
laureatów konkursu, którym zostanie przyznanych 5 zestawów nagród
wymienionych na stronie konkursowej. 
 Nagrodzone
zostaną osoby, które najpełniej odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz wykonają zadanie konkursowe nr 1.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 18.05.2015 r. poprzez
zamieszczenie listy laureatów na www.alejakobiet.pl. 


3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu przez Fundatora w ciągu 28 dni od daty zakończenia konkursu.

4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

5. Nagrody są wysyłane wyłącznie na terenie Polski.


§ 4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej