Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką 42 Vital – 18 lutego 2015r – 18 marca 2015r

Regulamin konkursu z marką 42 Vital – 18 lutego 2015r – 18 marca 2015r

przez admin

1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma Medica Line

§ 2
1Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  18.02.2015r. do 18.03.2015r.

2.
W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym
niż do końca dnia 18.03.2015 r. udzielą odpowiedzi na pytania
konkursowe. Odpowiedzi można udzielać wyłącznie poprzez formularz
zamieszczony na stronie konkursowej.


3.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


4. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

6.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.


7. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi Redakcja www.alejakobiet.pl wyłoni 8
laureatów konkursu, którym zostanie przyznanych 8 zestawów nagród
wymienionych na stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby, które 
udzielą poprawnej i najpełniejszej odpowiedzi na pytania konkursowe. W
przypadku nadesłania identycznych odpowiedzi przez większą od ilości
nagród ilość uczestników  o wygranej decyduje kolejność wysłania
odpowiedzi.

2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 23 marca 2015r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.


4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej