Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką Like Malizia – 30 kwietnia 2014r – 30 maja 2014r

Regulamin konkursu z marką Like Malizia – 30 kwietnia 2014r – 30 maja 2014r

przez admin
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl
2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy
3. Fundatorem nagród jest firma PH ASCO Andrzej Stawski
 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  30.04.2014r. do 30.05.2014r.
W konkursie biorą udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż do końca dnia 30.05.2014 r.  udzielą odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez formularz zamieszczony na stronie konkursowej.

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu www.alejakobiet.pl

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

5. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.

6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.


§ 3
1. Spośród nadesłanych odpowiedzi Redakcja www.alejakobiet.pl wyłoni 3 laureatów konkursu, którym zostaną przyznane 3 zestawy nagród wymienione na stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby, które udzielą poprawnych oraz najpełniejszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku identycznych odpowiedzi o przyznaniu nagród decyduje kolejność nadesłania odpowiedzi.

2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 2 czerwca 2014r.

3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko na terenie Polski.

4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.
.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej