Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką HELIO – 4 kwietnia 2014r – 14 kwietnia 2014r

Regulamin konkursu z marką HELIO – 4 kwietnia 2014r – 14 kwietnia 2014r

przez admin

1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma HELIO S.A.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 04.04.2014r. do 14.04.2014r.

W
konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż
do końca dnia 14.04.2014 r. zarejestrują się na stronie portalu i
udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs przeznaczony
jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.


3.
Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie
internetowej portalu www.alejakobiet.pl i wysłaniu poprawnej odpowiedzi
na pytanie poprzez formularz znajdujący się na stronie z konkursem.


4.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 1 dni roboczego od dnia zakończenia konkursu

7. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody do 16 kwietnia 2014 roku nagroda przepada.

8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 5 laureatów
konkursu, którym zostanie przyznanych 5 zestawów  nagród wymienionych na
stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby, które

  •  polubią profil firmy HELIO na Facebooku
  • odpowiedzą poprawnie na pytanie pierwsze
  • odpowiedzą najciekawiej / najkreatywniej na pytanie drugie (wyboru najciekawszych odpowiedzi dokona Redakcja portalu alejakobiet.pl)
2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 15 listopada 2013r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 5 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.


4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej