Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką UNDER TWENTY – 12 marca 2014r – 11 kwietnia 2014

Regulamin konkursu z marką UNDER TWENTY – 12 marca 2014r – 11 kwietnia 2014

przez admin

1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma ERIS S.A.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  12.03.2014r. do 11.04.2014r.

W konkursie biorą udział
osoby, które w terminie nie późniejszym niż do końca dnia 11.04.2014 r.
 udzielą odpowiedzi na pytania konkursowe poprzez formularz zamieszczony
na stronie konkursowej.


2.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

5.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.


6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.


§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi Redakcja www.alejakobiet.pl wyłoni 5
laureatów konkursu, którym zostanie przyznanych 5 zestawów nagród
wymienionych na stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby, które
udzielą poprawnych oraz najpełniejszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 14 kwietnia 2014r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.


4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.


Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej