Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką MOODO 9 grudnia 2013r – 8 stycznia 2013r

Regulamin konkursu z marką MOODO 9 grudnia 2013r – 8 stycznia 2013r

przez admin

1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma Moodo Urban Fashion Mode Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Sp. k.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  9.12.2013r. do 08.01.2014r.

W
konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż
do końca dnia 08.01.2014 r.  udzielą  odpowiedzi na pytanie konkursowe
poprzez formularz zamieszczony na stronie konkursowej.


2.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

5.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.


6. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 5 laureatów
konkursu, którym zostanie przyznanych 5 zestawów  nagród wymienionych na
stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby nr  100,  200,  300,  400
oraz 500 pod warunkiem udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie
konkursowe. W przypadku podania niepoprawnej odpowiedzi nagroda
automatycznie jest przyznana kolejnej osobie, która udzieliła poprawnej
odpowiedzi.


2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 9 stycznia 2014r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.


4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej