Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką Floslek 29 listopada 2013r – 29 grudnia 2013r

Regulamin konkursu z marką Floslek 29 listopada 2013r – 29 grudnia 2013r

przez admin
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl
2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy
3. Fundatorem nagród jest firma Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp.j.
 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  29.11.2013r. do 29.12.2013r.
. W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym niż do końca dnia 29.12.2013 r. zarejestrują się na stronie portalu i udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl i wysłaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie poprzez formularz znajdujący się na stronie z konkursem.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn. zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu www.alejakobiet.pl
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu
7. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.
8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.
§ 3
1. Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 3 laureatów konkursu, którym zostanie przyznanych 5 zestawów  nagród wymienionych na stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby nr 50, 100, 300, 500, oraz 600 pod warunkiem udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku podania niepoprawnej odpowiedzi nagroda automatycznie jest przyznana kolejnej osobie, która udzieliła poprawnej odpowiedzi.
2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 30 grudnia 2013r.
3. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko na terenie Polski.
4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.
§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej