Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z Zalesie Mazury Active Spa – 5 września 2013r – 4 października 2013r

Regulamin konkursu z Zalesie Mazury Active Spa – 5 września 2013r – 4 października 2013r

przez admin

1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagrody jest Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c.
 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  0509.2013r. do 04.10.2013r.

.
W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym
niż do końca dnia 04.10.2013 r. zarejestrują się na stronie portalu i
udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs przeznaczony
jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.


3.
Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie
internetowej portalu www.alejakobiet.pl i wysłaniu poprawnej odpowiedzi
na pytanie poprzez formularz znajdujący się na stronie z konkursem.


4.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl


5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

7.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.


8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 1 laureat konkursu,
któremu zostanie przyznana nagroda wymieniona na stronie konkursowej.
Nagrodzone zostaną osoba nr 250 pod warunkiem udzielenia prawidłowej
odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku podania niepoprawnej
odpowiedzi nagroda automatycznie jest przyznana kolejnej osobie, która
udzieliła poprawnej odpowiedzi.


2. Imię i nazwisko laureata  zostaną zamieszczone na www.alejakobiet.pl 7 października 2013r.

3.
Nagroda zostaną wysłana laureatowi Konkursu w ciągu 21 dni od
otrzymania adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła
nagrody tylko na terenie Polski.


4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.


§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej