Strona główna Regulaminy Regulamin konkursu z marką Kamis – 11 kwietnia 2013r – 10 maja 2013r

Regulamin konkursu z marką Kamis – 11 kwietnia 2013r – 10 maja 2013r

przez admin

1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostępny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma McCormick Polska S.A.

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  11.0.2013r. do 10.05.2013r.

2.
W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym
niż do końca dnia 10.05.2013 r. zarejestrują się na stronie portalu i
udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs przeznaczony
jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

3. Warunkiem
udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej
portalu www.alejakobiet.pl i wysłaniu poprawnej odpowiedzi na pytanie
poprzez formularz znajdujący się na stronie z konkursem.

4.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody
na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu

7.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada.

8. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.
Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 5 laureatów
konkursu, którym zostanie przyznanych 6   nagród wymienionych na stronie
konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby nr 100, 300, 500, 700 oraz 900  pod warunkiem
udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku
podania niepoprawnej odpowiedzi nagroda automatycznie jest przyznana
kolejnej osobie, która udzieliła poprawnej odpowiedzi.

2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 13 maja 2013r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.

4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej