Strona główna Aktualności Kobieta a rozwód – Prawnik rozwodowy odpowiada na pytania czytelniczek

Kobieta a rozwód – Prawnik rozwodowy odpowiada na pytania czytelniczek

przez admin
Wśród wielu pytań kierowanych do specjalisty od rozwodów
wybraliśmy te, które najczęściej były zadawane oraz były nietuzinkowe.
Zestaw pytań skierowaliśmy do prawnika rodzinnego – -radcy prawnego,
specjalisty w sprawach rozwodowych i spraw o alimenty.

Czy w sprawie rozwodowej i o alimenty muszę korzystać z pomocy prawnika

Nie, w sprawach o rozwód oraz o alimenty nie ma tzw. przymusu
adwokackiego i radcowskiego. Oznacza to, że żadna ze stron nie musi być w
sądzi reprezentowana przez radcę prawnego, czy adwokata. Wyjątkiem są
tzw. sprawy kasacyjne – przez Sądem Najwyższym strona musi być
reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie mniej,
doświadczenie wskazuje, że w tak delikatnych sprawach jak sprawy o rozwód, czy alimenty pomoc prawnika może być nieoceniona. 

Kiedy można wystąpić do sądu o rozwód

W przepisach polskiego prawa nie ma wskazanych żadnych ram czasowym
regulujących to, kiedy można wnieść pozew o rozwód. Istotnym jest
natomiast, aby wystąpiły trwałe i zupełne przesłanki rozpadu związku
małżeńskiego we wszystkich aspektach: zerwanie więzi intymnych, rozpad
więzi emocjonalnych i gospodarczych. Podkreślenia wymagają słowa: trwały
i zupełny. Oznaczają one, że strony nie widzą szans naprawienia
sytuacji małżeńskiej.

Rozwód a alimenty – czy można uregulować te kwestie jednocześnie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje, iż w wyroku orzekającym rozwód
sąd obligatoryjnie orzeka w jakiej wysokości każdy z rodziców jest
obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
Oznacza to, iż w jednym postępowaniu sądowym o rozwód, rozstrzygnięta
zostanie kwestia wysokości alimentów na dzieci. Prawnik rozwodowy oceni
potrzeby Twoich dzieci i nakreśli o jaką kwotę alimentów na dzieci
należy wystąpić w pozwie o rozwód. Co istotne, w pozwie rozwodowym można
wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na czas
procesu. Umożliwi to uzyskanie tytułu prawnego do alimentów wkrótce po wniesieniu pozwu o rozwód.

Wysokość alimentów na dziecko – adwokat od alimentów podpowiada

Pierwszym krokiem jest oszacowanie potrzeb dziecka – stosownie do
jego wieku. Pod uwagę należy wziąć m.in. koszty wyżywienia, edukacji (w
tym korepetycji), wszelkich zajęć dodatkowych (sporty, zainteresowania),
koszty transportu, leczenia, wydatki na wyjazdy szkolne, kolonie i
obozy. Nie zapomnij, że część kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego jak
na przykład comiesięczny czynsz, czy opłaty za prąd również należy do
kosztów utrzymania dziecka.

Następnie należy wziąć pod uwagę, czy dziecko jest pod stałą Twoją
opieką. Jeżeli całość starań o utrzymanie lub o wychowanie dziecka,
spoczywa na Tobie, to można żądać, aby drugi z rodziców pokrywał
wszelkie wydatki na dziecko.

Sąd bierze po rozwagę również możliwości zarobkowe rodzica. Jest
rzeczą oczywistą, że dobrze zarabiający rodzic musi płacić stosunkowo
wyższe alimenty na dziecko. Nie jest też tak, iż rodzic bezrobotny
zostanie zwolniony z wypełniania obowiązku alimentacyjnego.

Adwokat od alimentów lub radca prawny w sposób profesjonalny oszacuje
potencjalną wysokość alimentów, które mogą być uzyskane od drugiego z
rodziców. Wysokość alimentów bardzo różnie się kształtuje, od 400zł do
nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie na jedno dziecko.

Alimenty na żonę – kiedy można otrzymać

Małżonek może uzyskać alimenty od wyłącznie winnego drugiego
małżonka, wówczas gdy sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy małżonka.
Jeżeli w wyroku rozwodowym znajdzie się zapis o wyłącznej winie, to
„niewinny małżonek” może żądać alimentów, tak aby jego sytuacja
majątkowa po rozwodzie nie uległa pogorszeniu. Takie alimenty na żonę winny małżonek może płacić, aż do momentu gdy niewinny małżonek zawrze kolejny związek małżeński lub umrze.

Alejakobiet.pl

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej