Strona główna Konkursy Wygraj nagrody dla kobiet z fantazją – zakończony

Wygraj nagrody dla kobiet z fantazją – zakończony

przez admin
Odpowiedz
na pytanie konkursowe i wygraj 1 z 3 zestawów nagród ufundowanych przez firmę Marilyn

                                Do wygrania mamy 3 zestawy nagród, a w każdym

Getry PEPPY A 69

Getry PEPPY 675

Skarpetki FORTE 930

Podkolanówki 703

Podkolanówki PIANO RELAX 50

Zakolanówki ZAZU CASHMERE 211
Pytanie konkursowe:

Jak potocznie nazywane są getry na ręce  dostępne na http://www.e-marilyn.pl ?


                                                  Podpowiedzi prosimy szukać w dziale MODA


Odpowiedzi można wysyłać za pomocą poniższego  formularza.


  
Konkurs został zakończony, a jego laureatki to:

Paulina Keller   
Sylwia Maga   
Anna Morawska   

Gratulujemy!!!

Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe: mitenki 

Nagrody wysyła Fundator w ciągu
21 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych.

Regulamin konkursu

§ 1
1. Organizatorem Konkursu jest portal www.alejakobiet.pl

2. Konkurs jest dostepny w sekcji Konkursy – www.alejakobiet.pl/konkursy

3. Fundatorem nagród jest firma Marilyn

 
§ 2
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od  04.02.2013r. do 24.02.2013r.

2.
W konkursie mogą brać udział osoby, które w terminie nie późniejszym
niż do końca dnia 24.02.2013 r. zarejestrują się na stronie portalu i
udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Konkurs przeznaczony
jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie
się na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl i wysłaniu
poprawnej odpowiedzi na pytanie poprzez formularz znajdujący się na
stronie z konkursem.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem
przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
danych osobowych uczestnika Konkursu, na zasadach określonych przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych (w myśl formuły: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.
zm/”) w bazie danych osobowych Organizatora konkursu dla celów
niniejszego Konkursu oraz dla celów marketingowych, zaś w przypadku
wyłonienia ich jako Zwycięzców w Konkursie na opublikowanie swego
imienia, nazwiska na liście Zwycięzców, która zostanie podana na portalu
www.alejakobiet.pl

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki Konkursu wynikające z niniejszego Regulaminu.

6.
Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się i nie poda adresu do wysyłki nagrody w
przeciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada i
przechodzi na inną osobę.

7. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: info@alejakobiet.pl.

§ 3
1.

Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 3 laureatów
konkursu, którym zostaną 3 zestawy nagród
 wymienionych na stronie konkursowej. Nagrodzone zostaną osoby
nr 200, 400 oraz 600 pod warunkiem udzielenia prawidłowej
odpowiedzi na pytanie konkursowe. W przypadku podania niepoprawnej
odpowiedzi nagroda automatycznie jest przyznana kolejnej osobie, która
udzieliła poprawnej odpowiedzi.

2. Lista laureatów zostania zamieszczona na www.alejakobiet.pl 25 lutego 2013r.

3.
Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 21 dni od otrzymania
adresów pocztowych od laureatów konkursu. Fundator wysyła nagrody tylko
na terenie Polski.

4. Laureaci nie mogą żądać jakiejkolwiek zamiany nagrody.

§ 4
 Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla uczestników na stronie internetowej portalu www.alejakobiet.pl.

Zasubskrybuj I bądź na bieżąco


Mogą Cię zainteresować

Zostaw komentarz

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko temu, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej